fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Zmarła dr hab. Janina Ujma, członek Rady Fundacji w latach 2003-2008

Zmarła dr hab. Janina Ujma, członek Rady Fundacji w latach 2003-2008

W dniu 3 listopada b.r. w wieku 90 lat zmarła p. Janina Ujma. O śmierci poinformowała nas telefonicznie Jej córka. Niestety, nikt z naszej Fundacji nie mógł uczestniczyć w pogrzebie, który odbył się  w dniu 14 listopada 2019 roku w Częstochowie, miejscu zamieszkania p. Janiny.

Wspominamy Panią Janinę ze wzruszeniem. Z powodu odległości nie bywała w Krakowie zbyt często, ale stale, przez wiele lat, okazywała nam wielką życzliwość. Była ogromną entuzjastką idei Farmy Życia, wielokrotnie wspierała nas finansowo. Zapamiętamy ją jako osobę bardzo skromną, która nie lubiła mówić o sobie i nie chciała być tytułowana. Była po prostu „panią Janiną” – pogodną, ciepłą, dobrą osobą.

Pani Janina zawsze żałowała, że z racji swojego wieku nie mogła zbyt aktywnie uczestniczyć w działaniach Rady, ale do końca swoich dni interesowała się sprawami Farmy. Nie znaliśmy Jej zbyt dobrze. Z opublikowanych nekrologów dowiedzieliśmy się, że miała zasługi w wielu sprawach,  m.in. aktywnie działała w NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej, a po wprowadzeniu stanu wojennego włączała się w pomoc osobom internowanym i aresztowanym. W roku 2018 została uhonorowana Krzyżem Wolności i Solidarności. więcej…

Cześć Jej pamięci!

Córce zmarłej i całej rodzinie składamy wyrazy wielkiego współczucia.