fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

WAŻNE – DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ !!!

Zdjęcie fragmentu Ustawy

 

WAŻNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ !!!

👩‍👧‍👧👩‍👦‍👦

PRAWO DO DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
dla opiekunów osób niepełnosprawnych – dorosłych osób z autyzmem

nowe przepisy:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Poz. 568)

Więcej informacji na stronie ZUS