fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Baner Świadowego Dnia Świadomości Autyzmu

 

2-go kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) zwany także Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu.

Z tej okazji wspólnie z Małopolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęcamy do włączenia się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.

Akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem, tworzenie przyjaznego rozumiejącego otoczenia społecznego to cele akcji którą tu inicjujemy.