fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 25.06.2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja

 

Zapytanie ofertowe – Transport

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 25.06.2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Transport

 

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęły 2 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, os. Centrum E 17/1, 31-934 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.:„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, informujemy, że z wykonawcą – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, os. Centrum E 17/1, 31-934 Kraków, zawarto umowę w dniu 22.04.2020 r.