Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2016
Projekty w 2016 roku
  1. Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej. Okres realizacji: od 1.04.2016 roku do dnia 31.03.2018 roku. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania. Okres realizacji: od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. (z możliwością jego przedłużenia do 31.03.2018 r.). Kwota dofinansowania:  670 837,24 zł. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie - całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Okres realizacji: 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2016 roku. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
  4. Dofinansowanie wkładu własnego projektu „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” Okres realizacji: 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Projekt realizowany jako zadanie publiczne Województwa Małopolskiego