Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Wzrost kompetencji funkcjonariuszy
Projekt „Wzrost kompetencji funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Krakowie w poszanowaniu praw dorosłych osób ze spektrum autyzmu” jest współfinansowany z Gminy Miejskiej Kraków.
Realizacja projektu została zakończona.

Cel:

Zwiększenie kompetencji 30 pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych w Krakowie w zakresie prowadzenia interwencji wobec osób z autyzmem (ASD) z pełnym zrozumieniem ich specyfiki oraz w poszanowaniu praw osób z ASD.

Odbiorcy:
  • 30 pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych w Krakowie.
 
Działania:
1. Realizacja szkoleń (warsztatów) „Poszanowanie praw osób z autyzmem w interwencjach funkcjonariuszy służb mundurowych”
  • 3 listopada 2015 r. - warsztat w siedzibie Straży Miejskiej w Krakowie (ul. Dobrego Pasterza 116, Kraków).
  • 24 listopada 2015 r. - warsztat w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (ul. H. Siemiradzkiego 24 Kraków).
Celem warsztatów jest wyposażenie w wiedzę o istocie ASD oraz specyficznych zachowaniach i potrzebach komunikacyjnych osób z ASD.
 
2. Opracowanie, wydanie i wyposażenie uczestników projektu w broszurkę kieszonkową „Specyfika osób z autyzmem: od rozumienia do interwencji”
 
Celem kieszonkowej broszurki (objętość 30 stron, format: A6) jest wyposażenie uczestników szkoleń w kieszonkowy mini-podręcznik przybliżający specyfikę zaburzeń autystycznych, potrzeby komunikacyjne osób z ASD oraz przybliżający prawa osób z ASD (na podstawie „Karty praw osób z ASD”).  
 
Dodatkowo broszurka zostanie udostępniona w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania (w zakładce Publikacje).
 
3. Nadanie tytułu „Instytucja przyjazna osobom z autyzmem”
Tytuł wraz z tabliczką pamiątkową: „Instytucja przyjazna osobom z autyzmem” nadawany jest w podziękowaniu za otwartość instytucji (komend) na potrzeby osób z ASD. Tytuł stanowi również potwierdzenie wzrost kompetencji kadry pracowników w kontakcie z osobami z ASD.
 
 
Dalsze oddziaływanie:
Szkolenie oraz broszurki pozwolą na poprawienie jakości ewentualnych interwencji osób z ASD i ich rodzin z poszanowaniem przysługujących im praw.