Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2015
Projekty w 2015 roku 1. PI – PWP Edu-Autyzm. Okres realizacji: 01.09.2012-28.02.2015. Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. 

2. L’Europe, c’est nous! Termin realizacji: 1.08.2013-31.07.2015. Projekt partnerski Grundtviga.  

3. Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania. Okres realizacji: od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. (z możliwością jego przedłużenia do 31.03.2018 r.).  Kwota dofinansowania: 670 837,24 zł. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Kwota dofinansowania:  670 837,24 zł.  Koszt całkowity: 670 837,24 zł. Okres realizacji: 1.04.2013r. – 31.03.2016r. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
5. Samopomocowy Klub „Szansa”. Okres realizacji: od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. Kwota dofinansowania:  7 000,00 zł. Koszt całkowity: 16 620,00 zł.

6. Pomocnik ogrodnika – przygotowanie do zawodu osób z autyzmem. Okres realizacji: od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. Kwota dofinansowania: 7 000,00zł. Koszt całkowity: 16 122,00 zł.

7. Wzrost kompetencji funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Krakowie w poszanowaniu praw dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
Okres realizacji: od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. Kwota dofinansowania: 3 899,00 zł. Koszt całkowity:  9619,00 zł. Projekty finansowane  są  z środków Gminy Miejskiej Kraków.
 
8. Aktywne formy wypoczynku dla seniorów – rodziców osób z autyzmem.
Okres realizacji: od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. Kwota dofinansowania: 21 000,00 zł. Koszt całkowity: 28 850,00 zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 
9. Obywatele z autyzmem aktywni społecznie.
Okres realizacji: od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł. Koszt całkowity: 111 112,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków rządowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
10. Obywatele z autyzmem aktywni społecznie – dofinansowanie wkładu własnego do FIO.
Kwota dofinansowania: 5 500,80 zł. Koszt całkowity: 27 600,00 zł.  Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 
11. Niebieskie gminy powiatu krakowskiego – pierwszy krok ku integracji osób z autyzmem w środowisku lokalnym.
Okres realizacji: od 1.04.2015r. do 30.09.2015 r. Kwota dofinansowania: 4000,00 zł. Koszt całkowity: 7200,00 zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
 
12. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe na 10-lecie Farmy Życia.
Okres realizacji: od 1.08.2015r. do 31.10.2015r. Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł. Koszt całkowity: 8200,00 zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
 
13. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe.
Okres realizacji: od 1.07.2015r. do 31.10.2015r. Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł.  Koszt całkowity: 6000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Zabierzów