Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2014
Projekty w 2014 roku 1. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2013 - marzec 2014, środki PFRON.
2. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2014 - marzec 2015, środki PFRON.
3. PI – PWP Edu-Autyzm - Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
4. Spotkanie dożynkowe - Dzień Farmera, dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów termin realizacji: 09.2014.
5. Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, lider Fundacja Synapsis. Termin realizacji: 1.01.2013-30.09.2014.
6. Learning Groups-We Can Do It, projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014  
7. L’Europe, c’est nous!, Projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2013-31.07.2015 
8.Budowa ścieżki zdrowia na Farmie Życia w Więckowicach w ramach konkursu grantowego "Wspieramy Sąsiadów "organizowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o