Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2013
Projekty w 2013 roku
  1. "Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem - rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia - Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel - Dom w połowie drogi". Termin realizacji: do marca 2013, środki PFRON.
  2. "Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem". Termin realizacji: kwiecień 2013-marzec 2014), środki PFRON.
  3. "Wsparcie osób z autyzmem II" - Działanie 1.3.6 POKL. Termin realizacji: do września 2013, projekt systemowy, lider PFRON. 
  4. "PI – PWP Edu-Autyzm" - Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
  5. "Spotkanie dożynkowe - Dzień Farmera", dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów (09.2013).
  6. "W kierunku rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób z autyzmem". Urząd Marszałkowski. Termin realizacji: 1.08.2013-30.11.2013.