Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2008
Projekty w 2008 roku
 1. "Hostel na rzecz integracji społecznej - kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin" - Urząd Miasta Krakowa
 2. Piknik Integracyjny "Dzień Farmera" - Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
 3. "Kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem - zajęcia usprawniające w Hostelu i na Farmie Życia" - PFRON - PARTNER III
 4. "Dzień Farmera - Spotkanie dożynkowe" - Urząd Gminy Zabierzów
 5. "Farma Życia - rozwój na rzecz osób z autyzmem" - Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej
 6. "Oswoić świat -inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. Dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem i ich rodzin" FOP/ wnioskodawca KTA o/Białystok
 7. "Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem" - Wojewódzki Urząd Pracy (POKL 17.2.1/1/08)
 8. "W kierunku przedsiębiorstwa społecznego - pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem" - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 9. "Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 10. "Chwila wytchnienia" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 11. "Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Małopolski Urząd Wojewódzki
 12. "Spotkania integracyjne na Farmie" - Małopolski Urząd Wojewódzki
 13. "Seminarium kontaktowe Program "uczenie się przez całe życie" - GRUNTVIG
 14. "Share4More" - RaboBank
 15. "Kryształowa Maska" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej