Projekty

2008

 1. „Hostel na rzecz integracji społecznej – kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin” – Urząd Miasta Krakowa
 2. Piknik Integracyjny „Dzień Farmera” – Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
 3. „Kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem – zajęcia usprawniające w Hostelu i na Farmie Życia” – PFRON – PARTNER III
 4. „Dzień Farmera – Spotkanie dożynkowe” – Urząd Gminy Zabierzów
 5. „Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem” – Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej
 6. „Oswoić świat -inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. Dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem i ich rodzin” FOP/ wnioskodawca KTA o/Białystok
 7. „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” – Wojewódzki Urząd Pracy (POKL 17.2.1/1/08)
 8. „W kierunku przedsiębiorstwa społecznego – pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 9. „Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 10. „Chwila wytchnienia” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 11. „Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 12. „Spotkania integracyjne na Farmie” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 13. „Seminarium kontaktowe Program „uczenie się przez całe życie” – GRUNTVIG
 14. „Share4More” – RaboBank
 15. „Kryształowa Maska” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej