Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
2007
  1. Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa, projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany od czerwca 2005 do marca 2008 roku włącznie);
  2. Strategia na życie - integracja zawodowa i społeczna osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, projekt dwuletni (2006/2007);
  3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców gminy Kraków, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie wieloletnie: realizowane od 1.11.2005);
  4. Od Hostelu do Farmy: ku dorosłości osób z autyzmem, program PARTNER realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  5. Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  6. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  7. Od terapii przez sztukę do aktywności zawodowej: organizacja i prowadzenie wielofunkcyjnej pracowni plastycznej i sztuki użytkowej w Domu na Farmie w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
  8. Pracownia wiedzy i umiejętności - kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki;
  9. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem, projekt współfinansowany przez Fortis Foundation Polska;
  10. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem na Farmie Życia w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.