Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Projekty
Fundacja Wspólnota Nadziei od wielu lat uzyskuje dotacje od agend rządowych, administracji samorządowej, instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych oraz firm.
Dziękujemy za zaufanie przejawiające się w przyznaniu dotacji. Każda z nich przyczynia się do rozwoju i doskonalenia oferty wsparcia oferowanej dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami obecnie realizowanymi oraz tymi, których realizacja została zakończona.