Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Wolontariat
Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest to idea polegająca na angażowaniu się pracowników danej firmy czy organizacji w działalność wolontarystyczną.

W ramach wolontariatu pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz organizacji społecznych, potrzebujących, zdobywając przy tym nowe doświadczenia i umiejętności. Firma z kolei, angażując się w wolontariat pracowniczy wspiera swoich pracowników poprzez: przeznaczenie określonego czasu pracy na działalność społeczną, przekazując pomoc rzeczową, oferując wsparcie logistyczne i finansowe czy organizując konkursy.

Wolontariat pracowniczy to bardzo pożyteczna i ciekawa forma współpracy organizacji społecznych ze środowiskiem biznesu, przynosząca obopólne korzyści. Dla organizacji społecznych jest to pomoc w realizacji konkretnych działań, potrzeb, dla firm jest to okazja do włączenia się w działania ukazujące jej zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Ale również możliwość:
 • aktywnego włączenia pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę,
 • stworzenia pracownikom możliwości zaangażowania społecznego,
 • wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych,
 • do nabycia przez pracowników nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w ich codziennej pracy,
 • do wzmocnienia poczucia więzi pracowników z firmą oraz integracja między pracownikami;
Zapraszamy

Jeśli Państwa firma gotowa jest do bezpośredniego zaangażowania się w sprawy naszej społeczności, a tym samym poprzez swoje społeczne zaangażowanie wypełniać postulaty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zrobić w życiu coś więcej, mają pomysły, zapał i chęć do pracy
w przyjaznym zespole.

Potrzebujemy, np.:
 • pomocy w bezpośredniej pracy z osobami dorosłymi z autyzmem,
 • pomocy przy pracach ogrodniczych w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym,
 • wsparcia w organizacji imprez okolicznościowych (majówek, pikników), konkursów, itd.
 • wsparcia specjalistycznego m.in.: prawnego, informatycznego, marketingowego,
 • pomocy w remoncie i odnowieniu pomieszczeń w Hostelu dla osób z autyzmem w Krakowie.
Zapewniamy:
 • szkolenie dla wolontariuszy,
 • możliwość korzystania ze sprzętu biurowego i Internetu,
 • materiały, ewentualnie ubrania robocze czy wyżywienie.
Zgłoszenia i wiadomości proszę przesyłać na adres: 

Fundacja Wspolnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17
32-082 Bolechowice

Tel. 12 378 43 58, 606 837 302
Fax. 12 378 43 59
e-mail: biuro@farma.org.pl


Poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia z akcji, które do tej pory udało nam się przeprowadzić wspólnie z: