Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Klub Przyjaciół
W jakim celu stworzyliśmy Klub Przyjaciół?

Fundacja organizuje wiele działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem. Stałe formy pomocy, w tym prowadzenie takich placówek jak Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” oraz Dzienne Centrum Aktywności to jedno z ważniejszych zadań, które realizujemy z największą starannością.
pracownia_rekodziela_2
Specyfika pracy z dorosłymi osobami z autyzmem wymaga wysoce zindywidualizowanej opieki. Ideałem jest praca 1x1 (jedna osoba z autyzmem x jeden opiekun/trener). Obecnie jeden pracownik MDPS "Na Farmie Życia" ma pod opieką 2-3 osoby w ciągu dnia, a w nocy 5 mieszkańców.
 

Działania na rzecz dorosłych osób z autyzmem prowadzone są nieodpłatnie, zwykle w ramach realizowanych projektów. Wyjątek stanowi MDPS „Na Farmie Życia”, którego koszty pokrywane są z opłat mieszkańców i ich rodzin oraz dofinansowań z ośrodków pomocy społecznej. Możliwości finansowe mieszkańców i ich rodzin oraz dopłaty z ośrodków pomocy społecznej nie wystarczają na pokrycie całości kosztów funkcjonowania placówki.


Pomimo usilnych starań oraz wdrażania ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań wsparcie oferowane dorosłym osobom z autyzmem wymaga ciągłego dofinansowania. Do zamknięcia bilansu funkcjonowania samego MDPS „Na Farmie Życia” brakuje nam ok. 6.000 zł miesięcznie.

pracownia_rekodziela_3


Na usługi bytowe i opiekuńcze składają się m.in.:

  • zapewnienie wsparcia opiekunów w ciągu dnia (12 godzin),
  • zapewnienie dyżuru nocnego (opiekun nocny - 12 godzin),
  • całodzienne wyżywienie,
  • opłaty za utrzymanie budynku (woda, prąd, ogrzewanie, środki czystości, itp.)
  • zapewnienie materiałów i sprzętu do realizacji zajęć w pracowniach: ogrodniczej, stolarskiej, rękodzieła, itd.

W przeliczeniu to zaledwie 20 zł dziennie,
jakich nam brakuje do wsparcia jednego mieszkańca!


(6000 zł/miesiąc : 30 dni/miesiąc : 10 mieszkańców = 20 zł/ osobodzień)

Prosimy podaruj dorosłej osobie z autyzmem przynajmniej JEDEN dzień wsparcia! 

Wpłać przynajmniej 20 zł w każdym miesiącu.

 

Dołącz do Klubu Przyjaciół FARMY ŻYCIA czyli do grupy osób,
które systematycznie (co miesiąc) wspierają dorosłe osoby z autyzmem.