Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Pomóż nam
Można bardzo wiele zrobić, by wesprzeć działania naszej Fundacji.

Fundacja Wspólnota Nadziei od ponad 15 lat wspiera dorosłe osoby z autyzmem, od 10 lat prowadzimy "Farmę Życia", pierwszy i jedyny w Polsce stacjonarny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem.
Mile widzana jest każda forma pomocy, w tym: pomoc finansowa, rzeczowa lub nieodpłatne usługi.

Wspierając naszą Fundajcę możesz przeznaczyć pomoc na następujące cele:
  1. kolejny etap rozbudowy Farmy Życia: budowa budynku inwentarsko–gospodarczego przeznaczonego dla naszych owieczek oraz planowanego chowu osiołków i ptactwa domowego,
  2. wyposażenie kuchni centralnej służącej mieszkańcom Farmy oraz uczestnikom zajęć,
  3. sprzęt i materiały dla potrzeb prowadzonych Pracowni Terapii Zajęciowych (pracownia rękodzieła, komputerowo-biurowa, ogrodnicza),
  4. wsparcie innych celów statutowych i misji Fundacji Wspólnota Nadziei.
Pomóż nam usprawnić i wzmocnić usługi opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone osobom z autyzmem. Więcej informacji o możliwościach pomocy i rodzajach wsparcia zamieściliśmy w menu bocznym. Zachęcamy do zapoznania się i wspierania działań Fundacji. 

Ucieszymy się z każdej jednorazowej wpłaty.

Systematyczne, choćby niewielkie wpłaty ucieszą nas jeszcze bardziej!

Wspomóż nasWszelkie propozycje dotyczące wsparcia Fundacji, działań fundraisingowych lub współpracy CSR, a także ewentualne problemy w funkcjonowaniu wpłat on-line proszę zgłaszać na adres: CSR(@)farma.org.pl (nawiasy w adresie mailowym służą jego ochronie przed spamowaniem, proszę przepisać adres z pominięciem nawiasów).