Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Misja i cele
Misja

Misją Fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin.

Wsparcie to polega na zapewnieniu warunków do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób z autyzmem, umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.

Projekt "Farmy", zwany aktualnie Farmą Życia, w całości wpisuje się w tworzony przez Fundację system wsparcia. Znaczącą rolę w tworzeniu tego systemu odgrywa również Hostel przy ul. Olsztyńskiej w Krakowie oraz realizowane projekty i zadania.