Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Hostel
Utworzony został jako niezbędny etap wstępny do realizacji projektu Centrum Nauki i Życia Farma w Więckowicach.
W ostatnich latach w budynku Hostelu przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie działa Filia Dziennego Centrum Aktywności. Odbywają się w niej zajęcia dzienne z uczestnikami realizowanych w danym okresie projektów i zadań (link do projektów).      

Z usług pobytowych korzystają osoby z autyzmem i ich rodziny. Z noclegu korzystają również zaprzyjaźnione środowiska działające na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Hostelu mają też miejsce kilkudniowe pobyty terapeutyczne rodzin, a dla rodzin potrzebujących wparcia  prowadzone są usługi odciążające.

W budynku tym są też okresowo świadczone porady prawne i psychologiczne, odbywają się spotkania z rodzicami oraz zebrania zarządu.

Z uwagi na wielość funkcji miejsce to jest ośrodkiem różnych aktywności i działań, choć tradycyjnie zwanym - „Hostelem”.  

Adres Hostelu:
ul. Olsztyńska 14, 31-410 Kraków