Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl
Dzienne Centrum Aktywności
Dzienne Centrum Aktywności to struktura zależna od realizowanych w danym okresie projektów, dotyczących szczególnie rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej osób z autyzmem.

Obecnie są to projekty finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ostatnim okresie w zależności od charakteru tych projektów liczba Uczestników Zajęć dziennych w pracowniach na farmie wahała się od 30 - 60 osób niepełnosprawnych z autyzmem. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem, rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do tej grupy osób, jak również prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to ważne zadania DCA.