Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Czerwiec
29 Czerwiec
Zapraszamy do udziału w Samopomocowym Klubie „Szansa” dla osób z autyzmem i ich rodzin/opiekunów.
Zapraszamy do udziału w Samopomocowym Klubie „Szansa” dla osób z autyzmem i ich rodzin/opiekunów.

W ramach projektu proponujemy:
  • udział w Klubie Samopomocowym „Szansa” od maja do listopada (z przerwą wakacyjną: lipiec-sierpień). Zaplanowano 4 spotkania, jedno spotkanie w miesiącu, każde spotkanie po 3 godz. dydaktyczne. Spotkania moderowane będą przez osobę z dużym doświadczeniem w organizowaniu działań samopomocowych dla osób z ASD i ich rodzin.
  • indywidualne poradnictwo prawno-psychologiczne - średnio 2 godziny dla każdego z 12 przedstawicieli opiekunów osób z ASD,
  • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne lub terapeutyczne - średnio 2 godziny dla każdego z 12 przedstawicieli opiekunów osób z ASD.

W przypadku niewykorzystania puli godzin wsparcia przeznaczonej dla danej osoby – „przysługujące” w projekcie godziny mogą zastać rozdysponowane pomiędzy pozostałymi uczestnikami projektu.

Rekrutacja: Projekt skierowany jest do 12 dorosłych osób z autyzmem oraz do 12 osób będących opiekunami tychże osób pochodzących z Miasta Krakowa. Uczestnikami projektu mogą być również małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dorosłe osoby z ASD.
W przypadku grupy docelowej wymagane jest zamieszkanie lub praca na terenie Miasta Krakowa.

Zgłoszenia kandydatów do projektu przyjmowane będą na podstawie przysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub mailem: 
  • formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze Fundacji, zbierającego informację: o pełnieniu opieki nad osobą z ASD oraz doświadczonych przejawami dyskryminacji, 
  • Oświadczenie dot. spełnienia kryterium miejsca zamieszkania (zameldowania) albo miejsca pracy na obszarze realizacji projektu
Szczegółowe informacje w biurze Fundacji.