Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Maj
13 Maj
Wygraliśmy kolejne konkursy, tym razem konkursy MPiPS

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Wspólnota Nadziei uzyskała dofinansowanie w ramach dwóch konkursów ofert prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


W ramach:

  1. Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO 2015) oferta pn. „Obywatele z autyzmem aktywni społecznie” uzyskała dofinansowanie w pełnej kwocie 100.000,00 PLN. Głównym celem projektu jest „zwiększenie wiedzy nt. prac osób z autyzmem” wśród 15 osób z autyzmem i ich 15 opiekunów/rodziców, mieszkańców powiatu krakowskiego i Miasta Krakowa. Projekt realizowany jest od 01 maja do 31 grudnia 2015 r.
  2. Konkursu programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2015 r. oferta pn. „Osoby z autyzmem – na drodze integracji ku lepszej jakości życia” również uzyskała dofinansowanie w pełnej kwocie 100.000,00 PLN. Głównym celem projektu jest „poprawa funkcjonowania zagrożonych wykluczeniem społecznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt realizowany będzie od 15 maja do 31 grudnia 2015 r. Adresatami projektu będzie 20 osób niepełnosprawnych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich 30 rodziców/opiekunów, mieszkańców woj. małopolskiego (przede wszystkim powiatu krakowskiego i Miasta Krakowa).

 

Wkrótce więcej informacji. Prosimy o częstsze zaglądanie do Aktualności.