Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Czerwiec
14 Czerwiec
STREFA SPOŁECZNA Święta Wolności i Solidarności
Impresje z delegacji do Gdańska
W Gdańsku, w ramach obchodów Święta Wolności i Solidarności, w dniach 1-4 czerwca b.r. nasza Fundacja miała w Strefie Społecznej stoisko promocyjne, przy którym udzielaliśmy informacji o naszej organizacji i ośrodku Farma Życia, służyliśmy poradą osobom potrzebującym, rozdawaliśmy też książki i foldery. Codziennie miała też miejsce komputerowa  prezentacja naszego ośrodka oraz pokaz slajdów.  
Poza tym uczestniczyliśmy w debatach dotyczących sytuacji osób z autyzmem, zorganizowanych przez Inicjatywę „Chcemy całego życia”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Fundację Synapsis, jak również odwiedzaliśmy stoiska innych organizacji społecznych znajdujące się w Strefie Społecznej w kilkunastu halach.
Pobyt uważamy za bardzo udany, nawiązaliśmy różne kontakty, spotkaliśmy zaangażowanych liderów oraz pracowników wielu poważnych organizacji. Mogliśmy też częściowo, na zmianę, uczestniczyć w różnych wykładach i spotkaniach z zaproszonymi osobami.
To były nadzwyczajne dni, pełne dobrej energii i radości.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, jakie do udziału w obchodach przysłała p. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent  Gdańska. Zaproszenie wpłynęło do nas poprzez p. Małgorzatę Rybicką, przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, której także serdecznie dziękujemy. Dotację w wysokości 3 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu przyznała nam Fundacja Gdańska. Bez tej dotacji nasz wyjazd byłby niemożliwy; serdecznie dziękujemy!