Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Czerwiec
29 Czerwiec
Nowy projekt dla aktywnych obywateli z autyzmem
Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat praw osób z autyzmem oraz zwiększenie możliwości i umiejętności aktywnego z nich korzystania. Zwiększanie tej wiedzy i umiejętności realizowane będzie na podstawie specjalnie opracowanych „Albumów aktywności społecznej i obywatelskiej”. Tematyka albumów opracowana zostanie na podstawie „Karty praw osób z autyzmem”. Powstała publikacja będzie rodzajem podręcznika edukacji społecznej i obywatelskiej dla osób z autyzmem oraz narzędzia ułatwiającego porozumiewanie się w instytucjach i miejscach publicznych.
 
Opracowywany podręcznik testować będą osoby z autyzmem podczas treningów umiejętności społecznej na terenie Krakowa i jego okolic. Treningi będą przede wszystkim doskonaleniem umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem z otoczeniem, a także możliwością korzystania  z przysługujących im praw społecznych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 8 spotkaniach, przy czy dwa z nich prowadzone będą w formie wyjścia np. do instytucji kultury (kino, teatr, itp.).
 
Uczestnikami projektu będą również rodzice, opiekunowie i pracownicy instytucji mający bezpośredni kontakt z osobami z autyzmem (beneficjentami tegoż projektu). Te grupy uczestników przede wszystkim wyposażeni zostaną w wiedze nt. przestrzegania praw osób z autyzmem oraz w umiejętności posługiwania się albumami.
 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wszelkie materiały oraz udział w projekcie pozostaje bezpłatny.
 
Nabór uczestników projektu jest prowadzony do 31 lipca br.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji do osób, organizacji i instytucji potencjalnie zainteresowanymi działaniami dla osób z autyzmem lub ich najbliższego otoczenia.

Wiecej informacji: Obywatele z autyzmem aktywni społecznie