Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Luty
23 Luty
Krótkie sprawozdanie z naszych działań w 2017 roku
  
 
                                                                                                                              Więckowice, grudzień 2017 roku 

 
  jak zwykle z końcem roku przesyłam krótkie podsumowanie naszej działalności.  
W roku 2017, oprócz prowadzenia Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” realizowaliśmy dwa duże, wieloletnie projekty dofinansowane ze środków PFRON dla łącznie 41 uczestników,  korzystających z zajęć 
w Dziennym Centrum Aktywności.  Tytuły projektów: 
1.Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej. 
2. Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania.
Uczestnicy korzystali z siedmiu Pracowni DCA na Farmie oraz pomieszczeń wielofunkcyjnych w budynku Hostelu przy
ul. Olsztyńskiej w Krakowie. Projekty trwają do marca 2018 roku.
Niezależnie od w/w prowadzonej w trybie ciągłym  działalności, w mijającym roku miały miejsce jeszcze inne wydarzenia. Oto niektóre z nich:
 
Styczeń: 
- Reprezentantki Fundacji (Alina Perzanowska, Anna Konopacka ) uczestniczyły w dniu 26.01.w posiedzeniu Parlamentarnej  Grupy ds. Autyzmu (PGA).  Obecni na sali liczni  przedstawiciele organizacji z całej Polski poinformowali obecnych na sali posłów o problemach osób z autyzmem, szczególnie dorosłych. Mało liczna grupa, niezorientowanych w postulatach środowiska parlamentarzystów,  nie napawała, niestety, zbytnim optymizmem. 
-  Monika Szubrycht opublikowała przeprowadzoną z A. Perzanowską rozmowę na temat „drogi ku Farmie” 
http://mamdziecko.interia.pl/raporty/raport-autyzm-bliski-daleki-swiat/artykuly/news-rozbite-szyby-i-szklane-domy,nId,2172589
- A. Perzanowska kontynuowała prowadzone od lat działania rzecznicze;  w dniu 30.01.  spotkała się w Chrzanowie
z posłem Markiem Polakiem proponując m.in. zapisanie się posła do Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Pan poseł złożył interpelację w naszej sprawie, do PGA się nie zapisał.
 
Luty: 
- Uczestnicy DCA brali udział w zimowych wycieczkach uspołeczniających (m.in. do Parku Świętego Mikołaja
w Zatorze,
do Muzeum Figur Woskowych w Krakowie, do Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa). 
- Na Farmie odbyło się szkolenie merytoryczne dla kadry, prowadzone przez terapeutki Fundacji Synapsis.
- Zainteresowana Farmą  p. Monika Meleń (TVP Kraków) nakręciła na Farmie wraz ze swoją  ekipą reportaż
„Dom w kolorze nieba” – dla Magazynu Ekspres Reporterów. Wyemitowany on został w TV w dniu 4.04., https://vod.tvp.pl/video/magazyn-ekspresu-reporterow,04042017,29494277, a pokazany szerszej publiczności na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT  w Kielcach w dniu 21.11.2017 . 
   
Marzec: 
- Na Farmę przyjechała delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Celem wizyty było zapoznanie się
z działalnością ośrodka i kosztami jego prowadzenia. 
- Mieszkańcy i uczestnicy zajęć w DCA brali udział w zabawie karnawałowej na Farmie.
-  A. Perzanowska uczestniczyła w Małopolskim Kongresie Kobiet  (w panelu: „Moc jest w nich. O kobietach
i mężczyznach z niepełnosprawnymi dziećmi”).
-  Podczas obchodów 90-lecia urodzin Babci jednego z pierwszych mieszkańców Farmy zebrana został kwota 6 780  zł na rzecz Fundacji   (zgodnie z życzeniem Jubilatki, by zamiast prezentów i kwiatów- złożyć datek do skarbonki).
- Zmarła zaprzyjaźniona z Fundacją dr Urszula Szewczyk. Dwa tygodnie wcześniej brała udział w obchodach w/w Jubileuszu 90-lecia, gdzie serdecznie się wypowiadała o „dziejach” autyzmu w Krakowie i Jej związkach z rodziną Jubilatki. Podczas pogrzebu Urszuli, Jej córka Agnieszka zaproponowała datki do skarbonki zamiast kwiatów na grób. Do dziś ze smutkiem wspominamy powyższe okoliczności.      
- W Warszawie odbyło się 2-dniowe zebranie Rady Porozumienia Autyzm-Polska; uczestniczyli w nim Alina Perzanowska i Piotr Ćwik. Przedmiotem była m.in. kwestia zarejestrowania Porozumienia jako organizacji posiadającej osobowość prawną.    
- Gościliśmy na Farmie delegację Stowarzyszenia Dobra Wola (z p. Jackiem Zalewskim na czele)  z Nowej Iwicznej, planującej utworzenie podobnego ośrodka.      
- Gościliśmy grupę rodziców z Warszawy (z p. Agnieszką Dudzińską na czele) , walczącą o poprawę sytuacji osób dorosłych niepełnosprawnych (w tym z autyzmem). 
- Ukazała się książka Anny Kaik: „Deszczowi ludzie. Prawdziwe historie osób z autyzmem”. Książka opisuje losy pierwszych dziesięciorga mieszkańców Farmy Życia. 
 
Kwiecień (Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu): 
- Braliśmy udział w happeningu „Ubierz Adasia na niebiesko” zorganizowanym na Rynku Głównym w Krakowie przez Stowarzyszenie „Zacisze”  i inne organizacje działające na rzecz autyzmu. 
- Farmę wizytowali wiceprezydent UMK Andrzej Kulig i Dyr. MOPS w Krakowie Witold Kramarz. Obaj Panowie okazali dużą życzliwość i zrozumienie dla spraw Farmy i problemów dorosłych osób z autyzmem.
- Gościliśmy na Farmie p. Agnieszkę Ścigaj, posła na Sejm wraz z p. Natalią Rzenno, dyrektor Biura. 
- A. Perzanowska brała aktywny udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Autyzm na co dzień” w Chełmie Lubelskim.
-Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa z Giebułtowa wykonali wraz z uczestnikami zajęć na Farmie ozdoby i stroiki wielkanocne, roznoszone później  w ramach zajęć do urzędów i placówek wraz z życzeniami  świątecznymi .
-29 kwietnia na zaproszenie TVP INFO A. Perzanowska wzięła udział  w programie Studio Polska. Przy tej okazji pokazany został widzom krótki film o Farmie. Odcinek ten można obejrzeć:  https://vod.tvp.pl. (część 1 i część 2, z dnia 29.04, godz.21.50).
 
Maj:
-  Z wizytą studyjną przebywała na Farmie grupa studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Płocka.
- Przybyli na Farmę goście z Francji (Association AIDE PARTAGE ET AMITIE) obdarowali naszych mieszkańców sympatycznymi prezentami (m.in. własnoręcznie robionymi patchworkowymi narzutami na łóżka i materiałami biurowymi oraz materiałami do zajęć plastycznych).  
- Zaprzyjaźnieni z nami goście polskiego pochodzenia z Wielkiej Brytanii i Kanady spędzili na Farmie kilka dni, a dwie osoby- ponad dwa tygodnie. Planują ponowny przyjazd w kolejnym roku.   
- Mieszkańcy i uczestnicy zajęć brali aktywny udział w projekcie Fundacji Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO
„Kocham Kraków z wzajemnością”.
-  Z wizytą na Farmie przebywali zainteresowani Farmą zagraniczni studenci  w towarzystwie dr Agnieszki Fusińskiej - Korpik z Instytutu Psychologii UJ. Po ośrodku oprowadzała gości M. Olek, specjalistka ds. autyzmu.  
 
Czerwiec:
- Mieszkańcy i uczestnicy zajęć wzięli udział  wraz z kadrą w Powiatowym Dniu Seniora organizowanym przez zaprzyjaźniony, sąsiadujący z Farmą, Powiatowy DPS w Więckowicach. 
-  Na Farmie gościła grupa zaprzyjaźnionych z nami Japończyków; dali taneczno-muzyczny występ przed  audytorium mieszkańców i kadry MDPS. Zapowiedzieli się ponownie za rok. 
 
Lipiec-Sierpień:
- Część uczestników zajęć i mieszkańców wyjechała  na wakacje z rodzicami; część realizowała normalne zajęcia w ośrodku oraz poza nim w ramach tzw. zajęć uspołeczniających. W związku z tropikalnymi upałami najbardziej atrakcyjne były wyjazdy nad zalew w Kryspinowie.     
 
Wrzesień:
- W dniu 15.09. trzy osoby z Fundacji  (A. Perzanowska, A. Konopacka, S. Myjak) brały udział w debacie  poświęconej  wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych („Wspólna sprawa”).
- Na zaproszenie Radia Kraków („Lustro”) o autyźmie wypowiadały się A. Perzanowska (FWN) i Katarzyna Rybicka
z Fundacji Autyzm Up, zapraszając słuchaczy m.in. na zbliżającą się konferencję poświęconą problemom osób z autyzmem, organizowaną przez Instytut Psychologii UJ   (23.09-25.09).   
- A. Perzanowska brała udział w obchodach  15-lecie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. 
- A. Perzanowska uczestniczyła (jako członek Komitetu Honorowego) w Konferencji Naukowej „Od nauki do praktyki” zorganizowanej przez Instytut Psychologii UJ ( 23-25.09). 
- W dniu 23 września w Bazylice Mariackiej odbył się ślub Marcina, uczestnika zajęć w DCA sprzed kilku lat, okresowo mieszkającego na Farmie. To wielkie wydarzenie dla Państwa Młodych i osób najbliższych;  także dla naszego środowiska. Gratulujemy!    
- W dniu 30 września odbył się Piknik Dzień Farmera z udziałem rekordowej liczby gości (około 250 osób).  Organizacja Pikniku była możliwa dzięki hojnemu dofinansowaniu zadania przez Kraków Airport (grant w ramach programu „Wspieramy sąsiadów”).  Podczas Pikniku tytuł Dobroczyńcy Fundacji otrzymał Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International. 
 
Październik 
- Na Farmie miała miejsce wizyta studyjno-integracyjna Duńskiego związku zawodowego  FOA.  Po ośrodku oprowadzał gości E. Bolak, specjalista ds. autyzmu.
- Pojawili się też pracownicy Domu Pomocy Społecznej  z Krakowa, ul. Łanowa 43. Odbyli szkolenie z autyzmu, zapoznali się z ośrodkiem (E. Bolak). 
- A. Perzanowska wzięła udział w posiedzeniu Zespołu do Spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i członków Ich rodzin  (przy Ministrze K. Michałkiewiczu) , Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie (18.10).  
- Fundacja Anny Dymnej obdarowała nas  środkami kosmetycznymi. To bardzo miły gest! 
 
Listopad
-  Z początkiem listopada na Farmie pojawili się pracownicy Kraków Airport, którzy w ramach wolontariatu pracowniczego 
i dzięki przyznanym na ten cel środkom finansowym, wymalowali część przyziemia budynku 2, służącego głównie uczestnikom zajęć dziennych (szatnie, łazienki, kuchenka podręczna, korytarz). Bardzo dziękujemy.
- W dniach 4-5.11. A. Perzanowska wzięła udział (jako gość honorowy) w konferencji w Warszawie  zorganizowanej przez Fundację SYNAPSIS („Ja, mój autyzm i świat”).
- Rozpoczęliśmy realizację projektu Erasmus pt. „Rozwijanie kompetencji kadry pracującej na rzecz dorosłych z autyzmem- job-shadowing w modelowych organizacjach europejskich”.  
- W związku z zaproszeniem na wspólne posiedzenie Parlamentarnego  Zespołu ds. Praw Pacjentów i Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu ( 8.11) do Warszawy pojechała dr Anna Konopacka. Niestety, nadal  nie widać pozytywnych zmian  w sprawach autyzmu (osób dorosłych) .
- Na Farmie odbyło się 3 –dniowe intensywne szkolenie prowadzone przez p. W. Sektę  (10-13.11) . Kolejne jest zaplanowane na grudzień  (15-17.12). 
- W dniu 14.11. A. Perzanowska, jako przedstawicielka interesariusza zewnętrznego (Fundacji Wspólnota Nadziei)  brała udział  w odbywającym się w Akademii Ignatianum spotkaniu z przedstawicielami Komisji Akredytacyjnej reprezentującej Agendę Watykanu. Na spotkanie zaprosił Ją Jacek  Bielas , dyr. Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii.    
- W dniu 15.11 A. Perzanowska i A. Gajewska uczestniczyły w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego. Nowy starosta zapowiedział się z wizytą na Farmie.
- W dniu 22. 11 w audycji Twoje Zdrowie RMF FM wyemitowany został nagrany kilka tygodni wcześniej  przez red. Grzegorza Jasińskiego wywiad z A. Perzanowską 
> http://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/psychika/news-dorosli-z-autyzmem-
 
- Minęła kolejna 5-letnia kadencja zarządu, w związku z czym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Fundacji,  powołanie nowego składu zarządu oraz dokonanie kilku zmian personalnych w Radzie Fundacji. Oto nowy skład zarządu: A.Perzanowska, prezes, B. Grotkiewicz, wiceprezes, P. Ćwik, sekretarz. Członkowie Rady Fundacji: Anna Konopacka, przewodnicząca,  Leopold Zgoda, wiceprzewodniczący, Dorota Wąsik, sekretarz oraz członkowie Rady: Barbara Grodowska,  Radosław Sosnowski, Kinga Zoła, Stanisław Myjak, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Krystyna Łyczakowska, Jolanta Wójcikowska, Małgorzata Frazik – Adamczyk, Edward Kunicki.
- W dniu 25.11. odbył się koncert dobroczynny z udziałem kabaretu ELITA „Hej szable w dłoń” – dla Farmy Życia
wraz z towarzyszącą mu aukcją charytatywną.    
- W dniu 29.11. dla mieszkańców oraz uczestników zajęć odbyła się zabawa Andrzejkowa w Świetlicy Wiejskiej
w Więckowicach.  
- W dniu 30.11. sprzedawaliśmy wykonane przez uczestników DCA ozdoby świąteczne  na straganie handlowym
w Rynku Głównym w Krakowie.  
 
Grudzień
- 4 grudnia A.Perzanowska brała udział w konferencji pt. „Asperger w nas i wokół nas” w Hotelu Radisson Blu
w Krakowie zorganizowanej przez magazyn Why Story (Beata Sekuła). Po prezentacji na temat Farmy Życia i wcześniejszych wystąpieniach zaproszonych panelistów,  A. Perzanowska wraz z kilkoma innymi Paniami została nominowana do tytułu Kobieta Charyzmatyczna. 
- 5 grudnia miały miejsce dwa spotkania: zespołu redakcyjnego podręcznika projektowego Fundacji oraz Rady Programowej Farmy Życia. Oba spotkania odbyły się  w okrojonym składzie z powodu absencji  chorobowej dwóch osób (na pierwszym z zebrań) oraz                            z powodu innych ważnych obowiązków. Aktualnie do Rady Programowej Farmy należą: Renata Stefańska-Klar, Krzysztof Gerc, Aneta Garncarz –Podlasko, Danuta Wolska, Maria Kielar-Turska, Andrzej Wolski.        
- 6 grudnia mieliśmy Dzień Otwarty na Famie Życia. Wśród przybyłych gości znajdowali się m.in. Wojciech Pałka, starosta Powiatu Krakowskiego oraz Bartłomiej Stawarz, zastępca wójta Gminy Zabierzów.
- Kolejne dary od Fundacji Anny Dymnej (tym razem - słodkości) wzbogaciły worek z prezentami  Świętego Mikołaja, który przebywał na Farmie w dniu 6 grudnia ku radości uczestników i personelu.
- W dniu 13 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Giebułtowa wykonywali wraz z uczestnikami zajęć stroiki świąteczne, które dzień później zanieśliśmy do  wybranych urzędów wraz z życzeniami. 
- W dniach 15-17 grudnia odbywa się druga część szkolenia prowadzonego przez W. Sektę.  
- Na 20 grudnia planowany jest  OPŁATEK na Farmie. Potem Święta i powitamy Nowy Rok!
 
Alina Perzanowska
Fundacja Wspólnota Nadziei,  KRS 0000115868                                                                                                             
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32 -082 Bolechowice, tel. 12 378-43-58, 606 837 302 , www.farma.org.pl
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Kraków, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków
nr konta: 35 1600 1013 0002 0011 6204 9001