Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Styczeń
11 Styczeń
Krótkie sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015.
Najważniejszym tematem były obchody 10-lecia Farmy Życia. I tak już z początkiem roku, w nawiązaniu do tej rocznicy, odbyła się zorganizowana przez nas Konferencja KRAINA OZA, popularyzująca pierwszy w Polsce portal internetowy opracowany przez naszą Fundację specjalnie dla osób z autyzmem: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org
 
Obchodom 10-lecia dedykowaliśmy wernisaż obrazów Richarda Wawro, zorganizowany w dniu 9 września w Domu Polonii oraz w dniu 27 września, Koncert Dobroczynny „Mariusz Pędziałek OBOJOWO DLA AUTYZMU”, połączony z aukcją dzieł tegoż autora.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy p. Stefanii Wawro za przekazanie Fundacji dzieł nieżyjącego już Richarda, utalentowanego, polsko-szkockiego, dotkniętego autyzmem, malarza.           
 
Ważnym wydarzeniem rocznicowym był także w dniu 3 października piknik „Dzień Farmera”. Podczas Pikniku nadaliśmy tytuł Dobroczyńcy Fundacji p. Jerzemu Millerowi, wojewodzie oraz wyróżniliśmy okolicznościowymi dyplomami zasłużonych wieloletnich pracowników Fundacji.
 
Rodzice pierwszych mieszkańców Farmy ufundowali niewielką kapliczkę. Znajduje się ona na niewielkim zboczu po prawej stronie od wejścia na Farmę. Figurkę Matki Boskiej „Dzielnej” wyrzeźbił i przekazał nam w darze prof. Janusz Karwacki. Kapliczka została poświęcona w dniu 16 listopada 2015.
 
W mijającym roku realizowaliśmy projekty dla ponad 50 osób z autyzmem. Na zajęcia dojeżdżali oni z Krakowa, z okolic Krakowa i z sąsiadującego województwa Śląskiego. Wsparciem objęci zostali rodzice osób z autyzmem, w tym osoby w wieku senioralnym. Prowadziliśmy także szkolenia dla służb mundurowych (straż miejska, policja) i urzędników oraz  szkolenia i poradnictwo dla rodzin.
 
Wśród licznych gości odwiedzających w b.r. naszą Farmę były m.in. następujące osoby: p. A. Komorowska, żona prezydenta RP, zagraniczni partnerzy projektu EUROPA-TO MY (projektu partnerskiego Grundtviga), polscy i zagraniczni wolontariusze akcyjni (Hitachi, Perkin Elmer, Wolontariat Europejski- na mocy umowy z Internationaler Bund Polska), wolontariusze nie- akcyjni (Wolontariat Europejski- poprzez Internationaler Bund Polska), dwie grupy seniorów w drodze do dolinek podkrakowskich (w projekcie Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU), rodzice dorosłych osób szukający miejsca dla swoich dzieci i/lub porady „co i jak”, rodziny na kilkudniowym pobycie „wakacyjnym” na Farmie, profesjonaliści z wielu organizacji i placówek polskich i  zagranicznych (np. LISVAERK z Danii), studenci „zwykli” i podyplomowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Mysłowic, posłowie, senatorzy, minister, radni Powiatu Krakowskiego, przedstawiciele Gminy Zabierzów.
 
W b.r. Farma wzbogaciła się o stado złożone z 4 owiec i 1 baranka. Oprócz owiec (planowanych głównie do roli „żywych kosiarek”) planujemy także chów osiołków oraz kur. Projektem budynku zajmuje się mama jednej z mieszkanek Farmy, architekt. Szukamy pieniędzy!
 
Aktywnie i biernie uczestniczyliśmy w kilku ważnych konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz zagranicznej wizycie studyjnej w Szwajcarii.
 
Braliśmy aktywny udział w posiedzeniach Porozumienia Autyzm-Polska w Warszawie (A. Perzanowska), Parlamentarnej Grupie ds. Autyzmu, posiedzeniach Komitetu Sterującego projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania”.
  
Wyremontowaliśmy i urządziliśmy pozyskanymi z darów meblami (z Banku BPH) przyziemie budynku HOSTELU w Krakowie oraz wyposażyliśmy w sprzęt komputerowo-biurowy Pracownię Komputerowo-Biurową na Farmie.
 
Zmodernizowaliśmy naszą stronę internetową (www.farma.org.pl) oraz częściowo zmieniliśmy (poprawiliśmy) sieć komputerową na Farmie Życia. Na modernizację całości poszukujemy funduszy.    
 
W maju pożegnaliśmy ś. p. dr  A. Kowala, psychiatrę, przyjaciela, wieloletniego członka Rady naszej Fundacji, byłego dyrektora Szpitala im. J. Babińskiego. Był  pierwszą osobą, która wyraziła gotowość współpracy Szpitala z naszą Fundacją w sprawie hospitalizowanych osób z autyzmem.
 
Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło w b.r. 119 226,39 zł (stan na dzień 7 grudnia 2015. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Z pozdrowieniami
Alina Perzanowska