Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Maj
23 Maj
Hortiterapia

Hortiterapia w ujęciu terapeutycznym, jaki i biznesowym umożliwia rozwój oparty o zasoby gospodarstwa.

W dniach 15 -16 maja 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym” 
W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego, przede wszystkim były to osoby zainteresowane społecznym aspektem funkcjonowania gospodarstwa rolnego.
Celem szkolenia była edukacja pracowników doradztwa rolniczego z zakresu realizowania zajęć hortiterapeutycznych w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego – uprawy polowe, szklarniowe, czy sadownicze.  Ważnym aspektem szkolenia było również podniesienie wiedzy uczestników dotyczącej potrzeb różnych grup docelowych będących odbiorcami usług opiekuńczych, w tym osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W pierwszym dniu szkolenia wykłady oraz część studyjną na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadziła pani dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek, ekspert z zakresu hortiterapii. Zarówno w treści wykładów, jaki i podczas spaceru sensorycznego po Kolekcji Roślin Ozdobnych prowadzonej przez Katedrę Roślin Ozdobnych oraz w trakcie dyskusji poruszono wiele ważnych aspektów terapii ogrodniczej m.in. istotność dopasowania zajęć w ogrodzie do potrzeb osób w nich uczestniczących, czy konieczność zachowania uważności w kontakcie z naturą dla uzyskania efektów terapeutycznych. Harmonijne oddziaływanie natury działa łagodząco na wszystkie zmysły, co znajduje zastosowanie w zajęciach terapeutycznych dla wszystkich grup wiekowych. 
W drugim dniu szkolenia w ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy odwiedzili Farmę Życia - ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach. W trakcie wizyty pan Edward Bolak – specjalista do spraw autyzmu, przybliżył uczestnikom ideę i historię powstania miejsca, które zostało założone przez rodziców dorosłych osób autystycznych. Zarówno sposób jak i charakter prowadzonego ośrodka, jego kameralność jak i metody terapii i aktywizacji związane z uprawą ziemi, tworzą spójną przestrzeń, w której osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odnajdują spokój i satysfakcję z wykonanej pracy. Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Planowaniem upraw oraz pracą z podopiecznymi zajmuje się pani Patrycja Żurek, dzięki której produkcja nastawiona na terapię, a nie na zysk, przynosi zdrowe i wykorzystywane w kuchni plony. W ramach gospodarstwa prowadzony jest warzywniak, sad, jagodnik oraz hodowla niewielkiego stada owiec.
Zaangażowanie uczestników oraz konieczność zdobywania specjalistycznej wiedzy z zakresu usług społecznych realizowanych w gospodarstwie rolnym, w tym terapii ogrodniczej,  wskazuje na potrzebę realizacji w przyszłości  szkoleń odpowiadających na te potrzeby. Hortiterapia w ujęciu terapeutycznym, jaki i biznesowym umożliwia rozwój oparty o zasoby gospodarstwa  – uprawy polowe, szklarniowe, sadownicze lub warzywnicze, jak i przydomowy ogród oraz jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się potrzebę współczesnego społeczeństwa, jaką jest kontakt z naturą.

Poniżej  link z informację prasową dotyczącą wydarzenia.
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php/pl/796-relacja-ze-szkolenia-hortiterapia-w-ujeciu-terapeutycznym-jaki-i-biznesowym-umozliwia-rozwoj-oparty-o-zasoby-gospodarstwa