Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Czerwiec
02 Czerwiec
Europa – to my!

Od poniedziałku nasza Fundacja realizuje projekt międzynarodowy „Europa – to my!”, w ramach którego gościmy osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów z kilku innych krajów europejskich (Belgia, Francja, Włochy) – bardzo sympatyczna grupa, licząca w sumie 26 osób.
 

Projekt partnerski "Europa to my!" jest przeznaczony dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną oraz organizacji wspierających te osoby z 4 różnych krajów europejskich.
 

Celem projektu jest zapewnienie Słuchaczom lepszego dostępu do obywatelstwa europejskiego i integracji społecznej. Aby osiągnąć ten cel, będziemy starali się przezwyciężyć ograniczenia, jakie napotykają te osoby, często cierpiące z powodu: ograniczonych perspektyw, niskiej samoświadomości i samooceny, poczucia braku celu, wykluczenia społecznego. Wierzymy, że projekt przyniesie Słuchaczom wsparcie i praktyczne doświadczenia, dając im dostęp do bardziej abstrakcyjnych pojęć; doprowadzi do zwiększenia niezależności, a także poprawi ich umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Na program składają się warsztaty plastyczne, ogrodnicze, muzykoterapia i „mini-konferencja” podsumowująca projekt, a także zwiedzanie Krakowa i nieformalne spotkania przy posiłkach.
 

Mobilności europejskie otwierają nowe perspektywy: poprzez spotkania z rówieśnikami, wymianę doświadczeń, odkrywanie innych kultur i stylów życia. Lokalne działania w ramach projektu pozwolą Słuchaczom budować własną tożsamość, a jednocześnie lepiej poznać Europę. Współpraca z lokalnymi społecznościami pozwoli na otwarcie się na "zwykły" świat i podniesienie u Słuchaczy poczucia własnej wartości, wspierając ich rozwój osobisty i lepszą integrację społeczną. Wreszcie Słuchacze będą mieli okazję porównania stylów życia wśród osób dorosłych z niepełnosprawnością, którzy mieszkają, uczą się, i pracują w 4 krajach partnerstwa. Skompilują syntezę tych doświadczeń, starając się przedstawić swoją własną "ideę" Europy w końcowym dokumencie, wyrażającym poczucie bycia obywatelami Europy na równi z innymi.
 

Więcej informacji na stronach: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2013-1-FR1-GRU06-49312 https://www.facebook.com/pages/LEurope-cest-nous-Grundtvig-Partnership/546112298811469?ref=bookmarks