Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Grudzień
01 Grudzień
Dzień Otwarty na Farmie Życia
W dniu 30 listopada w ramach rozpoczynającego  się Tygodnia Autyzmu gościliśmy na Farmie Życia w Więckowicach ważne osoby.
W zastępstwie Pani wójt Elżbiety Burtan pojawiła się p. Wioletta Matejczyk, sekretarz Gminy Zabierzów wraz z p. Stanisławem Myjakiem, kierownikiem GOPS.
Gościliśmy także przedstawicieli Starostwa Powiatowego: p. Tadeusza Nabagło, przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego oraz  p. Piotra Goraja i p. Wiesława Marka Wocha, członków Rady Powiatu.

Obecne były także przedstawicielki GOPS z Wilamowic (woj. Śląskie) oraz GOPS z Igołomi-Wawrzeńczyce. Przedstawicielki Gminy  Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymały okolicznościowy DYPLOM dla „Najbardziej niebieskiej Gminy Powiatu Krakowskiego-2015” i PODZIĘKOWANIE dla GOPS Wawrzeńczyce  za udział w akcji „Zakrętki dla osób z autyzmem”.

Ten ostatni akcent nawiązywał do realizowanego w b.r. przez Fundację projektu „Niebieskie Gminy Powiatu Krakowskiego- pierwszy krok ku  integracji osób z autyzmem w środowisku lokalnym”, dofinansowanego ze środków  Powiatu Krakowskiego.