Wspomóż nas
Wspomóż nas
Kontakt: tel. 12 378 43 58 , kom. 606 837 302

e-mail: biuro@farma.org.pl

Aktualności

Czerwiec
29 Czerwiec
Aktywne formy wypoczynku dla seniorów – rodziców osób z autyzmem.
Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym przez Fundację Wspólnota Nadziei projekcie skierowanym do rodziców osób z autyzmem "Aktywne formy wypoczynku dla seniorów – rodziców osób z autyzmem".

W ramach projektu proponujemy:
  • kawiarniane spotkania integracyjne w małych grupach. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 spotkaniach po 4 godziny. 
  • wyjścia do kina, teatru lub innych wybranych prze Państwa miejsc. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 wyjściach po 4 godziny. Wybór instytucji do odwiedzenia/zwiedzenia dokonany zostanie przez uczestników projektu. 
  • zajęcia rehabilitacyjne na „Farmie Życia” w Więckowicach. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w 2 zajęciach rehabilitacyjnych po 4 godziny. Zajęcia prowadził będzie doświadczony rehabilitant. 
  • Piknik na „Farmie Życia” w Więckowicach - spotkanie integracyjne. Uczestnikom oraz towarzyszącym im podopiecznym zapewniony zostanie poczęstunek oraz dojazd tam i z powrotem.

Rekrutacja: Projekt skierowany jest do 30 osób po 60 r.ż., rodziców i opiekunów prawnych dorosłych osób z ASD pochodzących z woj. małopolskiego. Uczestnikami projektu mogą być również małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dorosłe osoby z ASD.

Zgłaszanie kandydatów do projektu przyjmowane będzie na podstawie przysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub mailem: 
  • formularza zgłoszeniowego, 
  • oświadczenia dot. miejsca zamieszkania (zameldowania) oraz wieku, 
  • dokumentu z diagnozą zaburzeń ze spektrum zaburzeń autystycznych dot. dorosłego dziecka z ASD.
Dokumenty do pobrania w biurze fundacji. prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 378 43 58.

W trakcie spotkań zapewniona zostanie opieka dla osób z autyzmem - 1 trener na 1 osobę. Podopieczni będą mogli skorzystać z pobytu w Dziennym Centrum Aktywności w Więckowicach lub w Krakowie.
Rekrutacja od 1 maja do 31 lipca 2015 r.